Chebský deník napsal

Na konci září vyšel v Chebském deníku článek, který shrnuje činnosti a akce na naučné stezce od jara do podzimu.

Deníku děkuji za spolupráci a otisknutí článku.

Článek z 26. 9. 2012, č. 226, s. 10.

Celý text:

TURISTICKOU SEZÓNU NA TROJSTÁTÍ UZAVŘEL PODZIMNÍ ÚKLID

     V sobotu 22. září se sešlo několik hranických občanů na tradiční akci, která si klade za cíl zpřístupnit, vyčistit a prezentovat historicky a přírodně zajímavé místo – Kaiserhammer (Trojstátí Čech, Bavorska, Saska). Za pomoci dobrovolníků se podařilo vyčistit další část historických mlýnských náhonů a vyčistit přístup z české strany. Na jaře odstartovala turistická sezóna stejnou akcí a všechny v dubnu zajímalo, jestli obstojí zátěži nové prvky, které zde byly nainstalovány (povalový chodník, nová posezení, didaktické materiály, návštěvní kniha, přístřešek na studánku, turistické razítko, …). Výsledek je překvapující. Vše sklidilo velké ohlasy, většina návštěvníků se chová k připraveným věcem slušně. Navíc se podařilo sehnat další nadšence, kteří opět místní naučnou stezku významně podpořili.

     Ohlasy přicházejí z celého světa. Příspěvky a připomínky jsou zapisovány do návštěvní knihy (již třetí) a jsou pozitivním motivačním zdrojem pro další práci. Z údajů v návštěvní knize se Trojmezí může pyšnit několika tisíci návštěvníky během krátké doby, kteří vyzdvihují krásu místa a jeho celoroční údržbu. Místo pravidelně udržuje rodina Levých z Hranic – bez nároku na finanční odměnu.

     Významnou podporou v nové turistické sezóně bylo spuštění internetových turistických stránek (www.regionhranice.cz), které zdarma pro Hranicko sestavil Bc. Tomáš Dvořák z Chebu. Internetové stránky podporují poznávání odlehlého regionu a popisují jedinečnost místní krajiny.

     A co se zde tedy událo? Dá se říci, že to na trojstátí žilo celé léto.

     Na konci května poctil místo svoji návštěvou ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.  Vydal se putovat po naučné stezce „Na cestě k trojstátí“. Zajímal se především o představení výchovně-vzdělávacího charakteru stezky, popisu vzácných druhů rostlin a živočichů a aktivit, které se zde každoročně odehrávají. Samotné trojstátí pana ministra velmi zaujalo jak po historické a přírodní stránce, tak hlavně po stránce turistické. Hovořilo se také o budoucím potenciálu místa.

    Další významnou událostí, kterou místo hostilo, byl start mezinárodního cyklistického závodu Craft 1000 Miles Adventure. Jedná se o extrémní závod ze západu ČR na východ SR bez zajištění a pomoci (cca 1000 mil). Závodu se zúčastnilo 117 závodníků z celého světa.

    Začátkem července proběhla na trojstátí tradiční akce – Setkání občanů Čech, Bavorska a Saska. Opět se zde sešlo několik stovek návštěvníků, kteří se dobře bavili. Akci pořádají hraničtí zahrádkáři, kteří vše dělají dobrovolně ve svém volném čase.

     V červenci sem přijel na kole hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný, který projížděl se zástupci kraje trasu nově připravované cyklostezky. Také hejtman vyzdvihl historickou hodnotu místa, proto právě tudy povede tzv. stezka železné opony EuroVelo č. 13. Jedná se o projekt, který má připomenout stopy a trasu „Železné opony“. Pás smrti by se měl postupně přeměnit v pás života a trvale udržitelného rozvoje. Celý projekt by měl významně podpořit turistický a ekologický potenciál oblastí, kudy trasa vede.

     V září podpořil místo další místní nadšenec – Václav Slouka, který věnoval štědrý sponzorský dar na výrobu dřevěných turistických rozcestníků. Dřevěné turistické rozcestníky byly zbudovány a požádán byl Klub českých turistů o výměnu směrovek. Stávající směrovky visely nevhodně přibité na stromech, proto je bylo lepší převěsit na připravené sloupky.Ochotný byl pan O. Němec z Chebu (KČT), který přijel směrovky převěsit a objednal nové. Zároveň bylo pověšeno 6 nových ptačích budek. Materiál a jejich výrobu zajistil pan Václav Zeman, který se pravidelně podílí na rozvoji území. Doufáme, že hezké ptačí budky budou sloužit svému účelu a že se v nich ptactvo ubytuje. Obsazenost budek budeme sledovat a stav zkontrolujeme u příležitosti Mezinárodního dne ptactva, který je stanoven na 1. dubna.

     Zapomenuté místo Karlovarského kraje postupně získává popularitu, rozvíjí se a stává se turisticky atraktivní. Touto cestou děkujeme všem ochotným občanům a firmám, kteří se podílejí na rozvoji místa. Velká pochvala patří vedení města Hranice, které výše uvedené akce pravidelně podporuje a zaštiťuje.

    Zveme vás tedy do Hranic na putování po naučné stezce „Na cestě k trojstátí“, přejeme příjemné zážitky, radost z objevování staronového místa a vlídné počasí. K místní jedinečné přírodě se chovejte ohleduplně, přírodu ani věci po trase neničte. Cestou možná potkáte pohádkového skřítka Trojmezníčka. Skřítka se nebojte, je milý a umí zodpovědět všechny dotazy. Přejeme příjemnou cestu a těšíme se na vás.

PhDr. Josef Levý (organizátor akce, autor stezky)    


Zobrazit místo HRANICKO - TIPY NA VÝLET na větší mapě


Webdesign a hosting: Tomáš Dvořák