EKOŠKOLA HRANICE A JEJÍ AKTIVITY

www.skolahranice.cz

 

NÁVŠTĚVA ORNITOLOGA
Žáci 4. a 6. třídy měli to štěstí, že právě u nich proběhla beseda s panem Kosíkem z Aše. Na tom by nebylo nic neobvyklého, ale pan Kosík si s sebou přivezl raroha velkého a výra velkého, a to už bylo něco. Pan Kosík žákům řekl spoustu informací o životě, výcviku a chovu dravců. Žáci si mohli vzít raroha na ruku, pohladit si peří, dozvěděli se, proč dostává čepičku a spoustu dalších zajímavostí. Pak pan Kosík přinesl výra a do něj se všichni ihned zamilovali. Jeho vzhled je úžasný a jeho velikost obdivuhodná, dokonce nám také zahoukal. I jeho si mohli žáci vzít na rukavici na ruku a vyzkoušet jeho hmotnost. Beseda byla opravdu velmi zajímavá a dotazů byla spousta. Doufáme, že příští rok si na nás pan Kosík zase udělá čas, děkujeme.

EXKURZE DO FIRMY EKODEPON
Dne 22. 5. 2013 se žáci 4. a 7. třídy zúčastnili exkurze do firmy Ekodepon Černošín. Tato exkurze je hrazena z prostředků Krajského úřadu Karlovy Vary, odb. Životního prostředí, kterému tímto velmi děkujeme. Firma Ekodepon se zabývá separací odpadů, tříděním a lisováním vytříděných složek, svozem komunálního odpadu a vlastním skládkováním. Žáci se nejprve seznámili s druhy odpadu, jak se s ním dá nakládat, následoval instruktážní film a ukázky předmětů vyrobených z recyklovaných materiálů. Pak si žáci prohlédli dotřiďovací linku na plasty a slisované jednotlivé složky. Na závěr jsme se šli podívat na opravdovou skládku a dozvěděli jsme se, jak je skládka zabezpečena, aby neznečišťovala životní prostředí.
Čtvrťáci napsali: Zdeněk – „Dozvěděl jsem se, jak velká může být skládka.“ Jirka – „Mně se líbilo, jak jsme se dívali na ten film.“ Marcela – „Líbilo se mi, jak se ty odpadky svazovaly.“ Adam – „Viděli jsme jejich robota Šrotátora.“

PRÁCE POKRAČUJÍ

Začalo jaro a naplno se rozběhly práce na našem projektu Místo setkávání. V pátek 26. 4. z Holandska přivezli stromky. Jsou nádherné, veliké a již začínají rašit.  Městský úřad zajistil terénní úpravy našeho pozemku. Celý plácek srovnaly bagry a vypadá to nyní velmi pěkně. Jen připomínám, že na místě byla kdysi černá skládka, tak je tam spousta kamenů, zbytků trubek a cihel. V pondělí 29. 4. jsme šli vykopat jámy na stromy. Byla to hrozná práce, tak se kluci opravdu nadřeli. V příštím týdnu vysadíme stromy a pak nás čeká instalace laviček a vysetí travního semene.

R. Benešová

ELEKTROODPAD

Již opět se nám podařilo naplnit pytel na drobný elektroodpad. Proto jsme objednali jeho odvoz přes Recyklohraní. Kluci ze 7. třídy nanosili televize a monitory, pak se mořili s pytlem drobného odpadu. Bylo ho 114 kg, tak se není co divit, že s ním málem nepohnuli. Za elektroodpad jsme získali  342 bodů.

DRUHÁ RORÝSÍ BUDKA

Před rokem jsme na budovu školy upevnili první rorýsí budku. Bylo to nutné, jelikož při opravě okapů na budově školy byla zničena hnízdiště těchto ptáků. Proto letos kluci z 9. třídy vyrobili další budku. Přidělali jsme ji na druhou polovinu staré budovy školy. Nyní pouze čekáme na přílet rorýsů, který se obvykle koná na přelomu května a června. Také jsme se zapojili do programu Rorýsí škola, který spojuje milovníky těchto zajímavých opeřenců. Více informací na www.rorysi.cz

R. Benešová, EVVO koordinátorka

EKOLOGICKÁ VLAJKA

Naše třída dostala na hodině výtvarné výchovy úkol z Recyklohraní : "VYROBTE Z RŮZNÝCH MATERIÁLŮ EKOLOGICKOU VLAJKU EVOKUJÍCÍ ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ VE VAŠÍ ŠKOLE".

Nejvíce se povedl návrh naší spolužačce Jenny. A tak jsme se v pondělí pustili do výroby vlajky. Paní učitelka a my jsme nanosili různé látky, a nás bylo, abychom z nich udělali vlajku o rozměrech 1 x 1,5 m. Když jsme měli hotové všechny části, přišpendlili jsme je na vlajku a paní učitelka vše přišila na stroji a my jsme pak jenom dodělali detaily. Myslím, že se nám vlajka povedla a snad bude mít úspěch i u spolužáků.

Vlajku vyvěsíme na Den Země na budovu školy, vše vyfotíme a odešleme do Recyklohraní.

Helena Prokopová, žákyně 9. třídy

SKLENÍK

Konečně snad dorazilo jaro, už jsme se asi všichni nemohli dočkat. Tak jsme konečně mohli sestavit skleník. Na podzim jsme ho museli rozebrat, jelikož stěny jsou z polykarbonátu a nápor sněhu by nevydržely. Práce se ujali pan školník a deváťák Kamil Novák. Skleník dali dohromady, aby konečně rozmrzla zemina a my mohli hlínu zrýt a vysít semena okrasných rostlin, které v květnu ozdobí betonové truhlíky v okolí školy.

R. Benešová, EVVO koordinátor

NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ ŠKOLY

Velmi mile nás překvapilo roční vyúčtování nákladů na vytápění školy. V loňském roce byly tyto výsledky úplně nejhorší v historii našeho měření, škola zaplatila 719 000Kč. Ovšem letos se všechno změnilo a my zaplatili historicky nejmenší cenu, a to 653 000Kč. Škola spotřebovala 1 535,36 GJ tepla a zaplatila za něj 572 920 Kč. K tomu musíme přičíst náklady na revize a opravy, a tím se dostaneme na ono číslo 653 000Kč. Zabývali jsme se zjištěním, proč se tak snížily náklady. Podle nás je to hlavně díky vyměněným vchodovým dveřím, kterými již netáhne a také dojednanou nižší cenou tepla za GJ. K další úspoře podle nás dojde výměnou zbývajících dřevěných oken a zateplením nové budovy školy.  Snad se již brzy dočkáme. R. Benešová, V. Brabec

SPOTŘEBA VODY ZA ROK 2012

Jako každý rok i loni žáci 7. třídy sledovali každý týden spotřebu vody ve škole. Po roční uzávěrce jsme zjistili, že spotřeba vody výrazně klesla ze 780 mᵌ na 611 mᵌ. To nás velmi potěšilo, jelikož je to snížení spotřeby o 500l na jednu osobu. Jedna položka ale trvale stoupá a my ji neovlivníme. Je to množství srážkové vody a hlavně cena za ni. V roce 2007 jsme za dešťovou vodu zaplatili 11 946 Kč a v loňském roce již 18 069 Kč. Jen doufáme, že klesající trend ve spotřebě vody bude pokračovat a my opět v letošním roce ušetříme.

R. Benešová, EVVO koordinátor

SMĚSNÝ ODPAD

Jako každý rok žáci 8. třídy v lednu vážili množství směsného odpadu vyprodukovaného na naší škole. Žáci požádali paní uklízečky, aby jim celý měsíc nechávaly pytle se směsným odpadem ve sklepě. Kluci pravidelně pytle vážili, vynášeli do kontejneru a hmotnost zapisovali do tabulky. Výsledek nás velmi mile potěšil, za celý měsíc škola vyprodukovala pouze 34 kg směsného odpadu. To je o mnoho méně než v předešlých letech, kdy se toto číslo pohybovalo okolo 65 kg. Tuto změnu přičítáme důsledné separaci jak ze strany žáků, tak i zaměstnanců školy. Ale i tak jsme se rozhodli, že si toto číslo ověříme a měření zopakujeme v některém z dalších měsíců.

R. Benešová, EVVOkoordinátor

ŽÁDOST O GRANT

Žáci 9. třídy opět natáčeli film, aby získali dotace na odrazové fólie za topení. Jde o získání peněz z grantové výzvy, kterou vyhlásila nadace TEREZA a Provident Financial, s. r. o. pro školy zapojené v programu Ekoškola. Šlo o to, natočit krátký film, takový spot o tom, na co bychom peníze využili, jaký by to mělo vliv na spotřebu energie, kolik by nás to stálo. Vlastně šlo o to, v pěti minutách zaujmout sponzory a vtipně podat základní informace. Celý film si žáci sami vymysleli, zrežírovali, a hráli v něm. Pokud žáci peníze na fólie dostanou, sami si je nainstalují a svou práci budou prezentovat 5. června 2013 na Dnu Životního prostředí.

Helena Prokopová, žákyně 9. třídy

VERMIKOMPOSTÉR

Na podzim jsme se zapojili do grantové výzvy Litter Less. Jedná se o mezinárodní projekt, v rámci kterého máme zlepšit odpadové hospodaření na naší škole. Stanovili jsme si tři cíle. První je zlepšit separaci biologického odpadu na škole, druhý cíl je doplnit separační nádoby ve třídách.  V rámci třetího cíle jsme se rozhodli vyrobit naučné tabule, které budou sloužit k výuce na prvním stupni.

Nyní jsme se zaměřili na první cíl a objednali jsme vermikompostér.  To je zařízení, kde se pomocí žížal rozkládá biologický odpad. Do sestavení se zapojili Kamil Novák s Františkem Novým a svou práci popsali takto: Jako první jsme přidělali nohy k sběrnému patru. Zašroubovali jsme kohout do sběrného patra. Přikryli jsme spodní patro textilní fólií, aby žížaly nemohly prolézt a utéct. Dále jsme rozdělali kokosové vlákno s hlínou a natrhanými novinami a přidali jsme litr vody. Pak jsme přidali druhé patro, které jsme vyložili novinami,  vložili připravenou hmotu a nakonec žížaly. Postupně se budou přidávat patra a žížaly budou mezi nimi prolézat, a tak vytvoří zeminu. Žížaly se mohou krmit skořápkami, zbytky ovoce a zeleniny, starým listím a trávou.

Vermikompostér je založený a nyní musíme počkat, až se v něm žížalky zabydlí a pak začnou měnit organické zbytky na kvalitní zeminu.

František Nový a Kamil Novák, žáci 9. třídy

TŘÍDĚNÍ ODPADU A JEHO RECYKLACE VE 4. TŘÍDĚ

Tématem Ekoškoly pro letošní rok ve 4. třídě jsou Odpady. Tímto tématem jsme se začali zabývat v prosinci. Nejprve jsme si vysvětlili, co vůbec odpad je a jaká je historie odpadů. Dříve lidé nevytvářeli téměř žádný odpad a nyní ho vytváříme ohromné množství. Také jsme zjistili, že nejstarší obalový materiál bylo sklo. Vysvětlili jsme si, proč je nutné odpad recyklovat a co je možné z jednotlivých složek znovu vyrobit. V rámci úkolu z Recyklohraní jsme se také zabývali barvou kontejnerů, co do nich patří a co rozhodně ne. Dozvěděli jsme se spoustu věcí.

 

NOVÉ ÚKOLY Z RECYKLOHRANÍ

Do konce kalendářního roku jsme dostali dva nové úkoly z Recyklohraní. První se nazýval Ekoabeceda a na jeho splnění se podíleli žáci 4. třídy. Jejich úkolem bylo vyplnit pracovní listy z Ekoabecedy na téma: Nakládání s odpady, Papír, Sklo, Plasty. V pracovních listech museli žáci správně zaškrtnout, co patří do jednotlivých kontejnerů a co do nich rozhodně nesmí dát. Naučili se, jakou barvu mají jednotlivé nádoby na tříděný odpad.

Druhý úkol se jmenoval Rok poté. V loňském roce jsme se žáky plnili úkol nazvaný Černé skládky a nyní jsme měli zjistit, jak to s černými skládkami vypadá po roce. Pro nás to byl lehký úkol, jelikož loňský Den země jsme zaměřili na zmapování a likvidaci těchto skládek v okolí Hranic. Další část úkolu bylo vyplnění osmisměrky s tajenkou obsahující webové stránky, kam nahlásit případné černé skládky.

Oba úkoly jsme zvládli a odeslali již před Vánocemi, teď čekáme na připsání bodů. V letošním roce jsme již také odevzdali 28 kg vybitých baterií a 183 kg elektroodpadu.

R. Benešová, učitelka

 

OCENĚNÍ ZA WEBOVÉ STRÁNKY NAŠÍ ŠKOLY V KARLOVÝCH VARECH

Dne 20. 12. 2012 jeli tři zástupci ze ZŠ Hranice do Karlových Varů pro ocenění za webové stránky naší školy. Soutěž webstránek 2012 vyhlásil Karlovarský kraj spolu se společností EKO – KOM, a.s.  Odjížděli jsme od Městského úřadu v Hranicích a vezl nás pan Veselý.  Z osmé třídy jel Nicolas Náprstek a z deváté třídy jely Adéla Vajglová a Hanka Kadlecová.

V sále knihovny na nás čekalo několik prezentací, takže na ocenění jsme čekali o něco déle. Nejdříve promluvili zástupci Karlovarského kraje, dále bylo vyhodnocení obcí a dětských soutěží.  Když došlo na nás, došli jsme si  pro cenu, čímž byla obálka, ve které byl šek v hodnotě 1000,-Kč do Varyády a diplom  s krásným třetím místem!

Samozřejmě, že o nás bylo postaráno, měli jsme na výběr spousty jídel ve formě švédských stolů. Mohli jsme si vzít např.: řízky, salát, pečivo, minizákusky, pití jako jsou bonaqua, coca-cola, mattoni, čaje atd. Všem se nám to velice líbilo.

Nicolas Náprstek, žák 8. třídy

KUDY VODA TEČE – 3. třída

Na přelomu letošního listopadu a prosince jsme se ve třetí třídě pustili do projektíku Kudy voda teče. Naším cílem bylo zjistit, jak je to s vodou v přírodě. Odkud se bere, kam se od nás ztrácí, proč prší a jak to, že ji máme ve studnách, kde se bere v potocích a řekách a jak to, že jí je tolik v mořích a oceánech. Přitom jsme samozřejmě narazili na to, že my lidé jsme na vodě životně závislí.

Proto jsme se snažili poznat cestu vody k nám do domácností či školy, její úpravu, čerpání, jímání atd. Zabývali jsme se i vodou odpadní, která naopak naše domácnosti opouští a dříve než se navrátí do přírody, musí se vyčistit.

Po získání mnoha znalostí už byl jenom krok k objevu, že vodou je třeba šetřit, snažit se ji co nejméně znečišťovat, používat k přírodě šetrné prací a čistící prostředky, odpadní vodu důsledně čistit a nenechat ji odtékat bez úprav do přírody.

Také jsme se dohodli, že se na jaře vydáme společně do čističky odpadních vod zde v Hranicích nebo v Aši a že se pokusíme navštívit i úpravnu pitné vody v Nebanicích. Už se na to těšíme.

V obrazové příloze je obrázek a text naší Kačenky Ciprové a fotografie třídy při práci.

 

VÝMĚNA ŽRAVÉ KLASIKY ZA ÚSPORKY

I naše Ekoškola se zapojila dne 7. 11. 2012 do Mezinárodního dne Ekoškol. V tento den se pokoušejí Ekoškoly na celém světě provést ve svých školách úsporná opatření. My jsme se rozhodli vyměnit klasické žravé žárovky za úsporné. Žáci 9. třídy za pomoci  Ekotýmu zjistili, kde jsou potřeba vyměnit klasické žárovky za úsporné a v tento den výměnu sami provedli. Kluci vyměnili žárovky a děvčata vysvětlila mladším žákům, proč je potřeba tuto výměnu provést, a jaké to bude mít dopady na spotřebu elektřiny ve škole. Na naši akci jsme získali peníze od sdružení Tereza a Ekolamp, jelikož jsme se zapojili do grantové výzvy Život světelných zdrojů. Nyní budeme sledovat, zda se nám sníží spotřeba elektřiny ve škole.

KAŠTANY

Jako již mnoho let i letos se naši žáci zapojili do sběru kaštanů a žaludů pro lesní zvěř. V letošním roce se jich urodilo opravdu moc, a tak se žákům povedlo nasbírat 900kg těchto plodů. Pro kaštany si přijeli členové místního mysliveckého sdružení, uloží je do ohrad venku a budou je celou zimu rozvážet lesní zvěři do krmelců. Za odměnu nám pan Woldert slíbil besedy pro žáky jak na prvním, tak na druhém stupni. Zvířátkům přejeme dobrou chuť.

NÁVŠTĚVA EKOŠKOLY V MAŠOVICÍCH

Dne 23. října se jela 7. třída a Ekotým podívat do soukromé Základní školy v Mašovicích. V budově školy byl dříve statek. Ten jim věnovala stará paní, která měla sen žít s dětmi, ale splnění svého snu se nedožila. Na 2. stupni se učí 9 dětí a na 1. stupni 12. Škola je malinká a zaměstnanci školy se snaží její budovy postupně rekonstruovat a upravovat. Mají tam kozu, psa, kočku a potkana. Byli jsme překvapeni, jak to v takhle malé škole funguje.

Sandra Rozyneková a Patrik Jurka

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

Dne 18. 10. 2012 navštívila osmá a devátá třída větrné elektrárny v Hranicích. Pan Martin Filipi nám ukázal funkci té nejmenší a nejstarší elektrárny. Dozvěděli jsme se například, že měří kolem 60 metrů a rozpětí vrtulí je 44 metrů. Novější elektrárny jsou o několik metrů větší než ty starší. V plném výkonu jsou tyto tři elektrárny schopné vyrobit za hodinu 500kW elektrické energie.

Nikolas Náprstek a Patrik Jurka

EXKURZE DO SBĚRNÉHO DVORA

V úterý 12. 6. si byla osmá třída prohlédnout sběrný dvůr v Aši. Celým dvorem nás provedla zaměstnankyně paní Balogová, ke všemu přidala zajímavý komentář. Vysvětlila nám chod sběrného dvora, způsob, jakým se odpad dováží, i že za některé druhy odpadu se musí platit poplatky. Řekla nám, jak se zachází s nebezpečným odpadem a taky nám pověděla, že když lidi potřebují součástku do počítače, mohou se podívat, jestli náhodou není v použitých elektroodpadech.  Pak jsme si povídali o různých věcech kolem odpadů. Nakonec se naše třída zvážila, a tak jsme zjistili, že vážíme 1040 kg. Pak jsme se šli na chvíli projít po Aši a nakonec vlakem domů.

Helena Prokopová, žákyně 8. třídy

 NÁVŠTĚVA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V HRANICÍCH

 Dne 31. 5. 2012 jsme vyrazili do čističky v Hranicích. Tématem voda se zabývá vždy třetí a sedmá třída, proto jsme šly obě třídy. Nejprve jsme se podívali do jímky, jaká voda to vlastně do čističky přitéká. Pak jsme sledovali proces hrubého čištění pomocí česel a udivilo nás, co všechno jsou lidé schopni spláchnout do odpadu.  Proces biologického čištění nám vysvětlil pan Gális, který odpovídá za provoz čistírny. Na čisticí věže jsme se z bezpečnostních důvodů podívat nemohli. Byli jsme nadšeni vším, co jsme viděli a hlavně „cítili“.

Žáci 7. třídy

PŘEDÁVÁNÍ TŘETÍHO TITULU EKOŠKOLA

Letos se nám povedlo obhájit již třetí mezinárodní titul EKOŠKOLA. Tím se nám povedlo zúročit naše dlouholeté úsilí o ekologizaci provozu naší školy. Tento titul jsme obhájili po dvou letech. Nejprve nás navštívili auditoři, kteří prošli s Ekotýmem školu od střechy  popůdu a nechali si ukázat a vysvětlit, co všechno jsme za ty dva roky stihli udělat. Asi se jim u nás líbilo, protože jsme byli pozváni opět na slavnostní setkání Ekoškol do Prahy spojené s předáváním titulů. Škol, které dostaly třetí titul, bylo pouze 12, a my byli jedni z nich. Tentokrát jsme titul dostali na čtyři roky. Celá akce se konala na Právnické fakultě v Praze. Dopoledne byly různé workshopy pro žáky a učitele, odpoledne prezentace škol a předávání titulů. Moc se nám tam líbilo a byli jsme hrdí, že naše malá školička dosáhla takových úspěchů. Ale tím nekončíme, již máme vymyšleno spoustu projektů, které chceme realizovat a tím se posouvat stále kupředu.

                                                           R. Benešová, koordinátorka EVVO

NÁVŠTĚVA MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V sobotu 26. května 2012 navštívil Hranice ministr životního prostředí pan Mgr. Tomáš Chalupa. Se svým doprovodem vyslechl přítomné žáky ZŠ Hranice: Davida Dorotoviče, Jana Starsiaka, Michala Ševčíka a Martina Sidora, kteří přišli i v sobotu do školy. Ti ho provedli kolem školy i po škole, kde ho seznámili s projekty, které se na škole dělají. Pana ministra zaujal školní zookoutek se zvířaty. Po prohlídce školy se pan ministr odebral se svým doprovodem na naučnou stezku v okolí Hranic, která popisuje okolní přírodu. Bylo to poučné a zajímavé setkání. Pan ministr předal žákům drobné dárky a škole dovezl naučnou přírodovědnou literaturu.


                                                                                                                        Martin Sidor, žák 9. třídy

DEGUSTACE VODY - 7. TŘÍDA

Dne 10.5.2012 jsme my, sedmáci, ochutnávali různé druhy vod. Měli jsme 4 druhy: vodu z kohoutku, vodu ze studny a dva druhy koupené balené vody. Zkoumali jsme chuť vody, zápach, barvu a průhlednost. Paní učitelka nám dala vodu do stejných lahví a očíslovala je. My jsme netušili, která voda je jaká. Voda č. 1 obdržela 1 bod. Voda č. 2 obdržela 10 bodů. Voda č. 3 obdržela 0bodů. Voda č. 4 obdržela 3 body. Nejvíce nám tedy chutnala voda číslo2 a pak nám paní učitelka řekla, která voda je která. Zjistili jsme, že zvítězila Dobrá voda. Pak jsme si také říkali, která voda je lepší, jestli ta z kohoutku, nebo balená, co je finančně výhodnější a co je lepší pro přírodu.

Nicolas Náprstek, žák 7. třídy

ZOOpark Chomutov

V sobotu 23. května jsme se jeli podívat s Radou rodičů do ZOOparku v Chomutově. Byli jsme tam proto, že jsme adoptovali burunduka páskovaného. Rysa karpatského jsme pouze sponzorovali, protože byl příliš drahý. Nejdříve jsme dostali dárkové tašky. Byly v nich magnety, poznámkový blok, mince a seznam ZOO v Čechách. Také jsme krmili tuleně rukama a procházeli jsme se po ZOOparku. Viděli jsme tam plno druhů zvířat a nejen z našich krajů. Výlet se povedl a doufáme, že si ho příští rok zopakujeme.

Patrik Svozil, žák 8. třídy

EKOAUDIT

Dne 10. 5. k nám na školu přijeli auditoři z Ametystu z Plzně pan Pruner a pan Hibler. Ekotým si pro ně připravil povídání o tom, co jsme tady za 2 roky udělali.  Nejdříve jsme je provedli kolem školy. Ukázali jsme jim dendrologickou a geologickou stezku. Ta se jim podle mě líbila. Nejvíc je nadchla naše školní zahrada, na které trávíme dost času. Pak jsme je provedli po škole. Každý jim něco řekl. Třeba, že jsme adoptovali ovečku, že máme v naší krásné škole zoo koutek, který je pro naši školu typický. Nakonec jsme si s nimi sedli do kroužku a oni se nás ptali na různé věci, radili nám, co bychom tady měli změnit, co nám chybí, co děláme špatně a tak dál. Asi se jim tady líbilo. Dostali jsme třetí titul. Za to jsme rádi.

Jan Starsiak, žák 9. třídy a člen Ekotýmu

 

NÁVŠTĚVA Z HAZLOVA

Naše škola pořádala v rámci své ekologické činnosti besedu pro Ekoškolu z Hazlova. Žáci mluvili o tom, co děláme, o našem zookoutku, no prostě o všem. Pan učitel taky vyndal Mazlíka, takže se návštěvníci mohli podívat na cca 2m dlouhého hada. Poté je žáci 9. třídy provedli po škole, ukázali jim naši stanici pro GLOBE, školní zahradu, dendrologickou a geologickou stezku a spoustu dalšího. Doufáme, že si Hazlováci od nás odvezli spoustu zkušeností a nápadů.

Helena Prokopová, žákyně 8. třídy

NÁVŠTĚVA STAROSTY VE ŠKOLE

V úterý 29. května nás na odpoledním vyučování navštívil pan starosta Picka. Nejdříve nám řekl, jaké plány má vedení města a co se bude realizováno v blízké budoucnosti. Poté se ptal na naše názory, náměty a nápady. Chtěl vědět, co se nám líbí a co bychom chtěli změnit. Také co by se nám líbilo v budoucnu zrealizovat.  Shodli jsme se, že se v našem městě moc kulturních akcí pro naši věkovou skupinu nekoná. V naší obci je největším problémem zajištění finančních prostředků. Snad se to zlepší.

David Ureš, žák 9. třídy

AKCE PRO PRVŇÁKY

Nedaleko, ve Farském lese, jsme my, devátá třída, připravili pár zábavných aktivit pro žáky první třídy. Součástí bylo třídění odpadů, rozeznávání přírodního odpadu od příroděškodlivého a podobně. Já s Martinem Sidorem jsme měli činnost sportovního rázu. Natáhli jsme lano z jednoho stromu na druhý a děti musely po provaze přelézt z jednoho konce na druhý. Na konci se vyhodnotily úspěchy dětí a proběhlo vyhodnocení. První tři skupiny byly odměněny fidorkovými medailemi a ostatní závodníci dostali za účast alespoň nějaký ten bonbon. Pak prvňáci také stavěli domečky z přírodního materiálu pro lesní skřítky, a my jsme vybrali ten nejhezčí. Akce se celkově vydařila.

                                                                          Michal Ševčík, žák 9. třídy


SÁZENÍ KYTEK

My, holky z devítky, jsme vysazovaly kytky do betonových truhlíků před školou. Semínka jsme vysely do skleníku už v březnu a pěkně nám vzešly. Zasazovaly jsme afrikány, měsíčky a chrpy. Květiny jsme vysadily podle našeho vlastního návrhu, jak se nám to líbilo. Poté jsme je zalily a teď už hezky rostou. O týden později jsme sázely kytky ve městě. Návrh na sázení nám dal pan starosta. Kytky nakoupil městský úřad. Sázely jsme tabák, afrikány a další kytičky. Vypadá to moc hezky.

Klára Amrichová a Markéta Svobodová, žákyně 9. třídy


GEOLOGICKÁ STEZKA

Před rokem jsme byli na společném setkání ekotýmů tří škol v Dobřanech. Moc se nám tam líbila jejich geologická zeď a naučná tabule. Nechali jsme se inspirovat a dohodli se, že si vybudujeme v okolí školy svou geologickou stezku, která bude obsahovat horniny nacházející se v našem regionu. Na podzim jsme tedy vyrazili na exkurzi do kamenolomů v našem kraji. Z každého jsme si nechali přivézt kámen, deváťáci vyrobili naučné stojany, zabetonovali je do země a Martin Sidor připravil naučné listy s popisem jednotlivých hornin.  Opravdu se nám stezka povedla a poslouží k výuce spolužáků i občanů Hranic. A my budeme mít kde sedět.

Jan Starsiak, žák 9. třídy

VÝHRA V PROJEKTU CARBON DETECTIVES

Naše škole se na začátku školního roku zapojila do projektu CarbonDetectives. Tento projekt je tříletý a snaží se zapojit žáky z celé Evropy do boje proti globálním změnám klimatu. Poskytuje žákům inspiraci, jak uspořit energii a snížit emise oxidu uhličitého ve školách.  Tento projekt je zcela v souladu s naším několikaletým snažením a úsilím o ekologizaci provozu naší školy. V rámci tohoto projektu jsme si nechali spočítat uhlíkovou stopu školy, která nám ukázala, jak naše škola zatěžuje životní prostředí. Pak jsme navrhli opatření, která by vedla ke snížení naší uhlíkové stopy. Tato opatření se pokusíme v budoucnu realizovat.

V rámci tohoto projektu byla také vyhlášena soutěž mezi školami "Ať je vaše škola CO2OL", o nejlepší již zrealizovaný projekt vedoucí ke snížení uhlíkové stopy. Zúčastnili jsme se s projektem Alej v kategorii žáků 12-15 let, a vyhráli jsme. Za odměnu jsme dostali 5 000 Kč na další ekoaktivity a elektro stavebnice pro žáky. Výhra nás nesmírně potěšila a utvrdila nás v tom, že jdeme tou správnou cestou.

R. Benešová, učitelka

HISTORIE ŠKOLY

Jedním z úkolů Ekoškoly je také poznat historii naší školy. Tak jsme se do toho pustili. Nejprve jsme přemýšleli, kde se dají tyto informace sehnat, napadl nás internet a kroniky. Vybrali jsme si to druhé, a tak jsme si je zašli k paní sekretářce vypůjčit. Bylo krásné odpoledne, proto jsme si je vzali ven na zahradu. Našli jsme, že nejstarší zápis v kronice je z 1. 9. 1945. Někteří z nás dokonce našli na fotografiích své prarodiče. Pak se nám líbila kronika z nedávné minulosti a zjistili jsme, že muži ze současného učitelského sboru vypadají pořád stejně (p. Pulkert, Kárník a Tůma). Dokonce jsme se tam našli jako malí žáčci a dobře jsme se pobavili a přitom si zavzpomínali na spolužáky, kteří odešli. Překvapilo nás, co je tam pěkných fotografií. 

                                                 

JEŽCI

Již pěknou řádku let se přes zimu staráme o mláďata ježků. Ježek, aby přežil zimu, musí vážit alespoň 600g. Každý rok na podzim děti přinesou do školy ježečky o váze 100 – 200g a ti pak zimu přečkají v našich teráriích. Krmíme je celou zimu konzervami a granulemi pro kočky.

I letos děti přinesly ježečka, vážil 140g, tedy ježčí miminko. Veterinář ho odčervil a zbavil parazitů a my se o něho starali. Vyrostl z něho pěkný macík, vážil 750g.

Druhého ježka jsme získali v lednu, kdy ho pes vyhrabal z jeho přezimovacího úkrytu a vzbudil ho. Ježek by již neusnul, a buď by umrzl, nebo uhynul vyčerpáním.

Nyní nastal vhodný čas ježky vypustit zpět do přírody. Paní Machová je odvezla do Kamenné osady, kde budou v bezpečí před koly aut. Doufáme, že se jim návrat do přirozeného prostředí vydaří a dokáží se o sebe postarat sami. Hodně štěstí Bodlínci.

R. Benešová, učitelka


DOKONČENÍ DOMEČKŮ PRO HMYZ

V zimě kluci z 8. třídy sestavili kostru domečků pro samotářský hmyz. Dalším úkolem bylo vyplnit jednotlivá okénka materiálem vhodným pro zahnízdění hmyzu. Sehnali jsme slámu, klacíky a dřevo. Do čtvrtého okénka jsme chtěli dát kousky cihel, do kterých bychom navrtali otvory. Ale bohužel jsme zjistili, že to nelze vyrobit, jelikož se nám cihly vždy rozpadly. Proto jsme použili náhradní plán a okénka jsme vyplnili šiškami a bambusem. Když byly domečky hotové, pověsili jsme je na kůlny na školní zahradě. Doufáme, že se domečky budou líbit nejen nám, ale hlavně hmyzu a zabydlí se v nich.                                   R. Benešová, učitelka


VÝSEV OKRASNÝCH ROSTLIN

Jako každý rok, začalo u nás jaro podstatně dřív než venku. Již v únoru jsme vysadili do truhlíků ve třídě okrasné rostliny a zeleninu. V březnu pak přišel na řadu skleník, do kterého jsme vysadili semínka salátu, afrikánů a měsíčků. Vše nám krásně vzešlo, jenže na Velikonoce přišly tak velké mrazy, že nám téměř všechno zmrzlo. Tak jsme museli sít znovu.  Sice asi letos nebudou osázené betonové truhlíky včas, ale osázené budou. Přírodě prostě neporučíme.                                                                                 R. Benešová, učitelka


DEN ZEMĚ 2012

Letošní Den Země si žáci zorganizovali úplně sami. Již v únoru začal Ekotým vymýšlet vhodná témata. Nápadů se sešlo několik, ale vyhrál nápad Kamila Nováka na likvidaci černých skládek. Žáci vytipovali a do plánu města vyznačili místa vhodná k úklidu. Našli jich 11. Některé skupiny uklízely černé skládky, jiné nepořádek v odlehlých částech Hranic. Žasli jsme, čeho jsou lidé schopni. Nepořádek byl opravdu hrozný.

 Veronika 6. tř.: Zlikvidovali jsme, co se dalo, ale bylo toho moc.

 Katka 2. tř.: Byla jsem v Trojmezí,bylo tam hodně nepořádku, ještě že jsem měla rukavice.

 Dan 8. tř.: Byla to zajímavá věc. Byla to pro mě novinka, nikdy jsem nic takového nedělal, byla při tom sranda. (Dan se k nám přistěhoval z jiného města.)

 Honza 9. tř.: Byla to pohodička.

 Míša 7. tř.: Doufáme, že to takhle čisté nějaký čas vydrží.

 Žáci nasbírali 3 plné kontejnery odpadu, které pak vyvezli pracovníci Technických služeb Města Hranice.                            Radmila Benešová, učitelka a evvokoordinátor ZŠ Hranice

    

 VÝSADBA STROMŮ V OKOLÍ ŠKOLY

 Jistě jste si všimli, že v loňském školním roce vybudovali naši žáci v okolí školy Dendrologickou stezku. V letošním školním roce ji žáci doplní stezkou geologickou, a již vymýšlíme co dál. Rozhodli jsme se vybudovat v okolí školy malé arboretum, kam žáci vysadí stromy, které nejsou typické pro naši přírodu. Museli jsme začít pokácením starého nemocného javoru klenu. Peníze na výsadbu stromů chceme získat z grantu. Již jsme také oslovili pana zahradníka, který nám pomůže při výběru vhodných kultivarů stromů, které si vybrali žáci v jednotlivých třídách. Pokud vše dobře dopadne, začneme v září sázet první stromky.                                                                                                    R. Benešová, učitelka


DALŠÍ BRIGÁDA NA TROJSTÁTÍ

V sobotu 14. 4. 2012 jsme se sešli na třetím setkání na Trojstátí. Kromě stálých dobrovolníků se sešla také spousta žáků naší školy. Společně jsme zase udělali velký kus práce. Vykáceli jsme nálety, uklidili popadané větve a vyhrabali spadané listí. Na závěr jsme si upekli vuřty, popovídali si a naplánovali další podzimní brigádu. Bylo to fajn.            R. Benešová, učitelka

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA NENÍ NA ZDEJŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRÁZDNÝM POJMEM

Žáci základní školy spolu s paní učitelkou Mgr. Benešovou získali další prostředky na obnovu a vylepšení vnějšího prostředí školy. Žáci totiž vyhráli soutěž CARBON DETECTIVES – UHLÍKOVÍ DETEKTIVOVÉ, vyhlášenou Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER, Brontosaurus, Krkonoše. Smyslem a cílem projektu je inspirovat mladé lidi, aby podnikli praktické kroky k šetření energií a snížení emisí oxidu uhličitého ve škole, povzbudit a podporovat učitele, aby úspory oxidu uhličitého uvedli do praxe ve své třídě. (http://www.carbondetectiveseurope.org)

Za 1. místo v soutěži byl škole udělen finanční příspěvek 5000,- Kč, který musí být využit v souladu s cíli projektu. Žáci si převezmou šek a jsou rovněž pozváni na prestižní konferenci o environmentálních tématech. Dalším úspěchem je získání 3000,- Kč za ekologické internetové stránky. Žáci ještě žádají firmu CHEVAK o dalších 5000,-Kč. A k čemu všechny peníze plánujeme využít?

V plánu je vysázet okolo školy arboretum, které bude komplexně rozvíjet žákovu osobnost v předmětech o přírodě společnosti, podpoří jeho vztah k přírodě a naplní cíle a požadavky environmentální výchovy na žáka 21. století. Všichni zapojení žáci školy si zaslouží obdiv a velké díky za spolupráci a úspěšnou reprezentaci školy.

BUDKA PRO RORÝSE

Již pěknou řádku let hnízdili pod římsou staré budovy školy rorýsi. Na podzim se opravovala střecha, okapy se snížily a římsy opravily. To jsme ale také zazdily otvory, ve kterých právě hnízdili rorýsi. Proto bylo potřeba, vybudovat hnízdní budku pro tyto ptáky. Rozměry budky jsme si našli na internetu a vybrali jsme rovnou dvojbudku. Pak nastala starost, kde seženeme materiál. I to jsme vyřešili. Kluci z devítky rozebrali starou paletu, prkna zbavili hřebů a dali se do práce. Budku sešroubovali, natřeli a přidělali krytinu na střechu (aby jim tam nezatékalo). Pánové z technických služeb budku přidělali na budovu staré školy, blízko místa, kde ptáci původně hnízdili. Teď už jen čekáme, co na naši práci řeknou rorýsi, a jestli se do budky uhnízdí.

  R. Benešová, učitelka

 

 

 

 

SMĚSNÝ ODPAD

I letos jsme se rozhodli zjistit, kolik vyprodukujeme směsného odpadu za školní rok. Proto jsme požádali paní uklízečky, aby nám celý měsíc nechávaly pytle s odpadem ve sklepě, a my je pak zvážili a vynesli do kontejneru. Vše jsme pečlivě zaznamenávali do tabulky a na konci měsíce jsme hmotnost pytlů sečetli a vynásobili deseti (tolik měsíců chodíme do školy). Výsledek nás mile překvapil, měsíčně vyrobíme ve škole pouze 65 kg směsného odpadu, za rok je to 650 kg a na osobu je to 3,57 kg za rok. To nám přijde docela dobré a je vidět, že opravdu separujeme.

 Martin Sidor, žák 9.tř. a R. Benešová, učitelka

EKOŠKOLA - VIDEO

 


Zobrazit místo HRANICKO - TIPY NA VÝLET na větší mapě


Webdesign a hosting: Tomáš Dvořák