EKOSYSTÉM V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ

V okolí lidských obydlí najdeme několik biotopů, v nichž našly podmínky pro život další druhy rostlin a živočichů, které se tomuto prostředí přizpůsobily a jsou jejich novým domovem. Mezi pestré biotopy se řadí městské parky a zahrady.
V zahradách i v parcích rostou vedle domácích druhů rostlin i takové druhy, které původní nejsou. Lidé na svých zahradách pěstují zeleninu, ovoce, okrasné květiny a stromy. Z flóry je to jen malá část veškeré zeleně vyskytující se v okolí sídel člověka.

ROSTLINY V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ

U našich obydlí se vyskytuje mnoho druhů stromů a keřů. Z listnatých stromů tu převážně roste typický zástupce pro vyšší polohy javor klen. Javor mléč roste v místní krajině ojediněle. Častými dřevinami města jsou lípa srdčitá, jírovec maďal, buk lesní, bříza bělokorá a jasan ztepilý. Hojný je dub letní, zatímco dub zimní najdeme jen zřídka. Z keřů stojí za zmínku bez černý, líska obecná, pámelník bílý, šeřík obecný, břečťan popínavý, hloh jednosemenný a zlatice převislá. Z jehličnatých stromů převažuje smrk ztepilý, smrk pichlavý, borovice černá a modřín opadavý. Obě dvě skupiny jsou rozšířené o okrasné dřeviny listnaté i jehličnaté, které lidé vysazují na svých zahradách a v parcích. Jedná se o nejrůznější druhy okrasných borovic, zeravy, jedle, buxusy, různé odrůdy javorů, buků, vrb a okrasné keře. Na zahradách lidé pěstují ovocné stromy a keře. Díky vyšší nadmořské výšce musí vysazovat odrůdy odolné zdejším klimatickým podmínkám. Převažují jabloně, hrušně, třešně, rybízy, angrešty, ostružiníky a maliníky.

Na svých zahradách pěstují lidé dále zeleninu a některé okrasné květiny. Letničky a skalničky běžně doplňují sněženka podsněžník, bledule jarní, krokus, narcis žlutý a bílý, tulipán a další okrasné květiny. V domácnostech lidé pěstují nejrůznější pokojové rostliny.

V okolí lidských sídel rostou ale i další druhy flóry. Snadno rozpoznatelná je sedmikráska chudobka, smetánka lékařská, kopretina bílá, zvonek broskvolistý, hluchavka bílá, jitrocel kopinatý, podběl lékařský, kontryhel obecný, peťour maloúborný, vlaštovičník větší, kopřiva dvoudomá a další. Roste tu i několik druhů trav, jejichž složení je podobné jako na loukách.

V některých parcích a zahradách rostou houby jedlé např. hřib kovář, křemenáč březový, kozák březový, ale i houby jedovaté např. muchomůrka červená a houby pro pozorovatele zajímavé např. mísenka oranžová, hadovka smrdutá, pestřec obecný, květnatec Archerův.

ŽIVOČICHOVÉ V OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ

V okolí lidských obydlí žijí někteří savci např. ježek západní, myš domácí, potkan, králík divoký, lasice hranostaj, kuna skalní, veverka obecná, krtek obecný a některé druhy netopýrů.

Ropucha obecná, skokan hnědý, skokan zelený nebo čolek obecný zastupují obojživelníky.

Některé druhy ptáků našly domov na zahradách např. strakapoud velký, žluna zelená, straka obecná, žluva hajní, sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora uhelníček, pěnkava obecná, hýl obecný, červenka obecná, stehlík obecný, kos černý, vrabec domácí, drozd zpěvný, zvonek zelený, konipas bílý, špaček obecný, rehek zahradní, hrdlička zahradní, rorýs obecný, sojka obecná, vlaštovka obecná a jiřička obecná. Nad městem lze také pozorovat káně lesní, poštolku obecnou nebo luňáka červeného.

Určité druhy hmyzu, plžů a pavouků jsou nám na obtíž, někteří patří ke škůdcům v našich domácnostech. Jsou to moucha domácí, masařka obecná, vosa obecná, sršeň obecná, mandelinka bramborová, škvor obecný, rybenka domácí, mol šatní, blecha obecná, mravenec faraon, štěnice domácí, bělásek ovocný, slimák největší, pokoutník domácí a sekáč domácí.

Kolem zahradních květů létá užitečná včela medonosná a čmelák zemní. Mezi další zástupce hmyzu patří kněžice pásovaná, ruměnice pospolná, slunéčko sedmitečné, střevlík měděný, některé druhy mravenců a motýlů. Na teplých zdech domů se občas vyhřívá cvrček domácí.

Půdu provzdušňuje kroužkovec žížala obecná. Hlemýžď zahradní, zástupce plžů, patří k dalším z mnoha obyvatel zahrad a parků.

DOMÁCÍ A HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

Obě dvě výše uvedené skupiny musely projít procesem domestikace (zdomácnění). Zvířata jsou šlechtěna a přizpůsobována podmínkám, pro které jsou chována. Od každého zvířete najdeme někde jeho původní divoký druh. Některá zvířata spadají pod obě dvě skupiny.

Domácí zvířata jsou speciální skupina, kterou člověk využívá k relaxaci, potěšení, zábavu, sport nebo třeba pro obranu majetku. Žijí v těsném spojení s člověkem.

Hospodářská zvířata jsou chována pro užitek v uzavřených, umělých podmínkách. Využití: maso, mléko, kůže, srst, sádlo, rohovina, vlna, vejce, peří, ...

Uvedený přehled zvířat je jen orientační: kočka domácí (kočka, kocour, kotě), různé druhy psů (pes, fena, stěně), kůň (hřebec, klisna, hříbě), králík (králík, králice, králíče), kur (kohout, slepice, kuře), prase (kanec, prasnice, sele), holub (holub, holubice, holoubě), kachna (kačer, kachna, kachně), husa (houser, husa, house), koza (kozel, koza, kůzle), ovce (beran, ovce, jehně), tur (býk, kráva, tele), morčata, křečci, kanárci, fretky, ale i pavouci, hadi, ještěři, želvy, rybičky, ...


Zobrazit místo HRANICKO - TIPY NA VÝLET na větší mapě


Webdesign a hosting: Tomáš Dvořák