Jarní brigáda

TURISTICKÁ SEZÓNA V HRANICÍCH MŮŽE ZAČÍT

     V sobotu 14. dubna se sešlo přes 30 hranických dobrovolníků na tradiční jarní brigádě. Úklid se koná pravidelně na Kaiserhammeru a jeho cílem je vyčistit a zpřístupnit historicky, přírodně a kulturně zajímavé místo. Jarní brigáda je zároveň startovní branou do turistické sezóny. Trojmezí navštěvuje mnoho turistů z celé Evropy, proto je dalším nutným krokem budovat vhodné zázemí a doprovodit cestu poutavým výkladem.

     A co se tentokrát podařilo? Od napadaných větví byl vyčištěn celý prostor trojstátí. Částečně se podařilo vyčistit velmi zanesený starý mlýnský náhon po pravém břehu cesty směr Hranice. Byl poodhalen kamenný náhon vody pod podiem. Celý prostor se zkrášlil za pomoci aktivních dobrovolníků, kterým patří velké poděkování.

     Byla také dozděna studánka Trojmezná, na kterou byl umístěn dřevěný přístřešek. Přístřešek sponzorovala firma DANĚ 13 – Cheb – www.dane13.cz (částka 4000,- Kč), které tímto děkujeme. S návrhem, výrobou a umístěním zcela zdarma pomohli: J. Levý - Zednictví Ferdastav a A. Petružálek – truhlářství. Zvláštní poděkování patří V. Zemanovi z Hranic za precizně odvedenou práci, odhodlání a šikovné ruce. Právě pan Zeman, za pomoci vlastního nářadí, přístřešek pečlivě zkompletoval a vtisknul mu konečnou podobu.

     Další poděkování si zaslouží BcA. Štěpán Lenk, který pro Hranice navrhl postavičku skřítka Trojmezníčka. Trojmezníček se stal symbolem, maskotem uvedené lokality. Bude doprovázet návštěvníky po místní naučné stezce, setkáte se s ním na připravených pracovních listech se zábavnými úkoly nebo na doprovodných textových tabulkách. Autor pracovních listů a textů – PhDr. Levý J.

     Jak už mnozí vědí, na trojstátí je umístěna „Kniha návštěv č. 2“, u které je umístěno turistické razítko – a to vše v nových posezeních od společnosti Lesy ČR.

    Pochvala a dík patří v neposlední řadě vedení města, které výše uvedenou akci podpořilo drobným občerstvením a které pomáhá uvedená místa neustále kultivovat a zatraktivňovat. Dalším připravovaným projektem, který by podpořil poznávání regionu, je projekt „Stezka kamenů“.

     Zveme vás do Hranic na příjemné putování po místních končinách a těšíme se na vaši návštěvu. Ke zdejší přírodě a připravené naučné stezce „Na cestě k trojstátí“ se ale chovejte ohleduplně. Snad vás bude na cestě doprovázet stejně příjemné slunečné počasí, jako bylo při jarním úklidu.


Zobrazit místo HRANICKO - TIPY NA VÝLET na větší mapě


Webdesign a hosting: Tomáš Dvořák