HISTORIE HRANICKA

Historie města je velmi zajímavá, specifická a nabízí několik nej. Jednoznačná zmínka o založení města není zdokumentovaná. Někteří historikové se domnívají, že první zmínka o městě pochází z roku 1306 nebo 1318, další tvrdí, že se jedná až o rok 1413, kdy kupní smlouva Konrada z Neubergu potvrzuje prodej všeho, co souvisí s městem, rodu Zedwitzů.

HISTORIE AŠSKA

Z historického hlediska byl vývoj Ašska zajímavý z několika stránek. Dějiny mikroregionu byly ovlivněny především zeměpisnou polohou, která byla příčinou toho, že až do 20. století projevovalo zájem o území Německo, které se snažilo o jeho připojení ke svému území. Ašsko vždy historicky náleželo českým zemím. V určitých dobách mělo Ašsko zcela odlišný vývoj, než tomu bylo v dalších částech státu.

Webdesign a hosting: Tomáš Dvořák