NAUČNÁ STEZKA "NA CESTĚ K TROJSTÁTÍ"

NA CESTĚ K TROJSTÁTÍ 

Naučná stezka byla otevřena na podzim roku 2011 za podpory Města Hranice a Karlovarského kraje.

Od června do října doplňují stezku pracovní listy a zajímavé úkoly, které mohou návštěvníci využít k poznávání místní krajiny.

Dvakrát do roka (jaro, podzim) probíhá zatraktivňování a úklid stezky díky dobrovolné pomoci některých občanů města.

Naučná stezka prezentuje okolí města Hranice. Trasa stezky vede z Masarykova náměstí v Hranicích po červené turistické značce do Trojmezí. Z Trojmezí směřuje na trojstátí Čech, Bavorska a Saska. Dále pokračuje po cyklostezce č. 2058 do Pastvin po bývalém hraničním pásmu. Na křižovatce v Pastvinách trasa odbočuje na cyklostezku č. 2057 a pokračuje přes rybník Dolíška zpět do Hranic.

MAPA TRASY: MAPY.CZ

TRASA NS NA MAPĚ

Naučná stezka je nazvaná „NA CESTĚ K TROJSTÁTÍ“. Tematické zpracování stezky odráží přírodovědně – vlastivědný charakter místního regionu.

Celková délka stezky měří přibližně 18 km. Stezka nabízí několik dílčích variant vycházek a obsahuje celkem 9 hlavních zastavení + 1 zajímavý zastávkový bod.

Návrh naučné stezky seznamuje návštěvníky s místní krajinou, flórou, faunou, přírodními unikáty, neživou přírodou, historií, památkami a dalšími zajímavostmi Hranicka.

Celá trasa vede po upravených a snadno prostupných cestách.

Sada pracovních listů ke stezce: PRACOVNÍ LISTY

---------------------------------------------------------------------------------

INFORMAČNÍ PANEL Č. 1

Umístění: horní část Masarykova náměstí, červená turistická značka

Cíl: představení trasy, motivace k prohlídce trasy

Na cestě k Trojstátí 

INFORMAČNÍ PANEL Č. 2

Umístění: Trojmezí – u bývalé roty pohraniční stráže

Cíl: historie nejstarší osady  regionu, vstup do Národní přírodní památky Lužní potok

 Trojmezí

ZAJÍMAVÝ ZASTÁVKOVÝ BOD

Umístění: v polovině asfaltové cesty mezi rotou PS a hraničním pásem

Cíl: přibližuje místo, kde stála původní 1. rota PS, která byla v roce 1985 zbourána, dílčím cílem je pohled do malebného údolí říčky Rokytnice

INFORM AČNÍ PANEL  Č. 3

Umístění: křižovatka cest hraničního pásma směr Kaiserhammer, Pastviny, Hranice

Cíl: seznámení se dvěma zásadními historickými událostmi regionu

Státní hranice

 INFORMAČNÍ PANEL Č. 4

 Umístění: cesta směr Kaiserhammer, křižovatka „U Lenka“

Cíl: představení běžných druhů živočichů a hub

Zázemí: dřevěné poseze

U Lenka

INFORMAČNÍ PANEL Č. 5

Umístění: nedaleko so utoku Bystřiny a Rokytnice, louka, kde se kdysi rozkládala osada Kaiserhammer

Cíl: popis a život perlorodky říční

Zázemí: dřevěné posezení 

Perlorodka říční

INFORMAČNÍ PANEL Č. 6

Umístění:  u  smírčího kř íž e a kamenného mostku

Cíl: popis života v zaniklé osadě Kaiserhammer

 Kaiserhammer

INFORM  NÍ PANEL Č. 7

Umístění: „Trojstátí“ Čech, Bavorska, Saska

Cíl: značení státní hranice, živočišné druhy žijící v Rokytnici

Doplnění: informační panel vysvětlující pojem „Trojstátí“, možnost zápisu do návštěvní knihy

Zázemí: dřevěné posezení

Trojstátí

 INFORMAČNÍ PANEL Č. 8

Umístění: u odchovné ho prvku perlorodky říční (nutno dojít zpět k informačnímu panelu č. 3, poté směr Pastviny)  

Cíl: chráněné druhy rostlin a živočichů

Lužní potok

INFORMAČNÍ PANEL Č. 9 

Umístění: rybník Dolíška

Cíl: historický popis místa

Zázemí: dřevěné posezení 

Na Dole - "Dolíška"

 


Zobrazit místo HRANICKO - TIPY NA VÝLET na větší mapě


Webdesign a hosting: Tomáš Dvořák