Návštěva ministra životního prostředí

V sobotu 26. května 2012 poctil svojí návštěvou město Hranice ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Návštěva proběhla na základě osobního pozvání J. Levého ml. Je nám velkou ctí, že do nejzápadnějších končin České republiky zavítal významný vládní činitel a že si našel poměrně dlouhý čas na prohlídku Hranic a okolí.

Návštěva ministra proběhla dále za účasti pana starosty M. Picky, paní ředitelky H. Levé, zástupce komise pro životní prostředí J. Levého st., ředitele CHKO Slavkovský les J. Horáčka, ředitele AOPK ČR F. Pelce a zástupce CHKO Slavkovský les M. Holuba.

Po setkání na hraničním přechodu Ebmath se delegace přemístila k návštěvě Ekoškoly. Velké poděkování patří žákům ekotýmu (M. Ševčík, J. Starsiak, D. Dorotovič, M. Sidor), kteří pana ministra uvítali, představili mu aktivity školy, provedli ho vnitřním i vnějším prostředím, seznámili ho s celostátními úspěchy školy a nebáli se spontánně odpovídat na otázky. Nejvíce zaujala geologická stezka a zookoutek. Ve škole provedl ministr zápis do kroniky města Hranice, kroniky školy a podepsal také pamětní list. Žáci ekotýmu byli panem ministrem odměněni dárkovým balíčkem, škola získala do své knihovny několik přírodovědných publikací.

Dalším bodem akce bylo položení květin u pomníku na Masarykově náměstí, obecné představení města a jeho historie. Samotné dvě události, uvedené na pomníku, velmi zaujaly (18. duben 1945 – osvobození, 5. březen 1945 – zřícení bombardéru RAF).

Závěr návštěvy byl věnován putování po naučné stezce „Na cestě k trojstátí“, představení výchovně-vzdělávacího charakteru stezky, popisu vzácných druhů rostlin a živočichů a aktivit, které se zde každoročně odehrávají. Samotné trojstátí pana ministra velmi zaujalo jak po historické a přírodní stránce, tak hlavně po stránce turistické. Hovořilo se také o budoucím potenciálu místa. Na trojstátí zapsal ministr vzkaz do turistické knihy návštěv a poděkoval za příjemně strávené odpoledne.

Po delší době navštívil tedy Hranice významný vládní činitel, který se po celou dobu aktivně zajímal o místní dění, historii města, ekoškolu a hospodaření města Hranice. Pochválil a ocenil práci vedení města v oblasti čistoty, rozvoje města, výchovy a vzdělání.

Celou návštěvu zaštítilo krásné slunné počasí, které dopomohlo k dokonalé prezentaci města a jeho nejbližšího okolí.

Děkuji celému teamu z ministerstva životního prostředí za dobře připravenou akci, výbornou spolupráci a domluvu. Dále děkuji zástupcům vedení města za pomoc s přípravou, panu M. Všetečkovi za mediální spolupráci a žákům ZŠ za perfektní představení svých aktivit.

PhDr. Josef Levý, organizátor akce.

(fotografie z návštěvy ve fotogalerii) 

 


Zobrazit místo HRANICKO - TIPY NA VÝLET na větší mapě


Webdesign a hosting: Tomáš Dvořák