Nová alej k nádraží

Nejdříve bylo nutné upravit svah k nádraží: Nálety byly pokáceny, kořeny vytrhány a celý svah byl upravován těžkou technikou, aby vše bylo připraveno k vysázení nových stromů. Do aleje byla vybrána lípa, jako náš národní strom.

Vybudování aleje v Nádražní ulici je financováno z rozpočtu města a touto akcí navazuje na projekt Obnovy krajinných struktur, na kterou město získalo dotaci. V rámci Obnovy krajinných struktur bude obnoveno a upraveno dalších šest alejí v našem městě.

Vysazeno bylo na dvě desítky lip. Stromy vysázeli žáci ZŠ Hranice u příležitosti Dne Země spolu s TS města. Dále bylo vysázeno několik dalších stromů (jasany, jedle) ve středu města.

Až se svah zazelená, bude to příjemná podívaná.


Zobrazit místo HRANICKO - TIPY NA VÝLET na větší mapě


Webdesign a hosting: Tomáš Dvořák