PAMÁTKY MĚSTA A OKOLÍ

K nejvýznamnějším památkám ve městě patří barokní evangelický kostel z roku 1682 (sv. Martina) a římskokatolický kostel ve slohu novorománském z roku 1894 (Navštívení Panny Marie).

K dalším památkám se řadí několik pamětních pomníků věnovaných vojákům, kteří za město bojovali ve světových válkách. Jedná se o pomníky u evangelického kostela (věnovaný padlým vojákům v 1. světové válce), na náměstí (věnovaný padlým vojákům ve 2. světové válce), v Pastvinách (věnovaný padlým vojákům v 1. světové válce) a v Trojmezí (věnovaný padlým v prusko-rakouské válce v r. 1866 a v 1. světové válce).

Malý pomník ve Farském lese je vzpomínkou na posádku zříceného anglického bombardéru z konce 2. světové války. Britský bombardér tu havaroval v noci 5. 3. 1945. Byl zasažen po náletu na Chemnitz, když se otáčel nad Krušnými horami.  Bombardér byl starý přesně 3 měsíce, za sebou měl teprve 15 operací. Po technické stránce byl bez problémů. Příčinou zřícení bylo nevlídné mrazivé počasí, možná nezkušenost pilotů (teprve šestý vzlet), ale hlavně zásah od německého dělostřelectva. Ze základny ve Scamptonu vzlétli v 16:40. Ve 22:30 se rozléhají nad Hranicemi sirény, divné zvuky a jde vidět ohnivá záře. Ráno 6. března 1945 se všichni dozvídají, že jde o letadlo RAF a že nikdo nepřežil. Okolnosti samotného dopadu a momenty při něm jsou neznámé, rozporuplné a tajemné. Letoun se rozpadal nad městem, ocas letadla skončil na poli u Růžového údolí, kde spatřili utíkajícího letce. Když ho našli, byl mrtvý pod skálou v Růžovém údolí. Přežil tedy někdo? Mohli být případní zranění ošetřeni? Výpovědi svědků se liší. Jasné však je, že zpět na základnu přišel po dlouhém čekání smutný vzkaz "Nothing heard since take off".

Avro Lancaster 1

Avro Lancaster 2

Avro Lancaster 3

Avro Lancaster 4

Avro Lancaster 5

"Letoun typu Avro Lancaster B.Mk.I sériového čísla PB 872 a kódovým označení P4-X 153.bombardovací squadrony byl zasažen palbou německého protiletadlového dělostřelectva.S těžce poškozeným strojem se rozhodl F/O William Bailey nouzově přistát. Při nočním nouzovém přistání v neznámém terénu se však Lancaster roztříštil o zem.V troskách bombardéru byla nalezena těla všech sedmi členů posádky.Jednalo se o velitele letounu F/O Williama Baileye, palubního mechanika Sgt.J.Howarda, navigátora F/O R.G.D.Adlama, bombometčíka F/O E.J.S.Morrise, radistu/střelce Sgt.J.Dixona, střelce Sgt.W.Simpsona a střelce Sgt.W.P.Meechana, všichni jsou dnes pohřbeni na Olšanském hřbitově v Praze."

Citováno z http://vhtm.valka.cz/WWII/raf.htm

Letci byli pohřbeni nejprve na hřbitově v Hranicích (pohozeni v rohu hřbitova), ale nedostalo se jim patřičné úcty. Ještě v roce 1945 byly ostatky převezeny na Olšanské hřbitovy v Praze. Vojenský hřbitov v Olšanech je upraven a je udržován ve spolupráci s COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION.

O pomník ve Farském lese, v Hranicích, se starají žáci ZŠ Hranice. Každoročně 22. dubna(Den Země) jej čistí a upravují okolí. Najdou se však vandalové, kteří pomník mladých hrdinů neustále ničí nebo z něj ukradnou např. květinovou výzdobu.

Za památky už lze považovat také školu a tělocvičnu. Škola byla postavena v roce 1898, tělocvičnu nechal vystavět Konrad Henlein v roce 1930. Vybavení tělocvičny je místy původní (židle, stoly, nábytek v restauraci).

K dalším místním památkám patří smírčí kříže. Kříže připomínají místa, kde došlo k nějakým neštěstím. Na Chebsku a Ašsku se nachází nejvíce křížů z celé ČR. Kříže vlastnoručně vyráběli lidé, kteří na daném místě provedli nějaký zločin. Smírčí kříž v Trojmezí připomíná hádku dvou důstojníků, z nichž byl jeden zavražděn. Po cestě směr trojstátí narazíte po pravé straně na mohutné smrky. Obvod kmene nejmohutnější smrku činí ve výšce 130 cm nad zemí 315 cm.

"Replika" smírčího kříže v Hranicích. Na rohu paneláku naproti poště je umístěna replika smírčího kříže, který stál u továrny Beck. Když se továrna zbořila, byl pravděpodobně odvezen se sutinami do základů garáží u městského úřadu. Kříž je velmi tajemný. Neznáme jeho historii a ani jeho následný osud. Replika však není zcela zdařilou kopií, proto ji berme jako symbolické zpestření na trase naučné stezky.

U vysílače Na Vyhlídce stojí trigonometrický kámen, který tu zůstal po vojenském mapování z roku 1808. U něj byl vysazen pamětní dub letní. Místem vedla významná stezka mezi Aší a Plavnem.

9. května 1891 byl vysazen na Sídlunku „Schilerův dub“, vedla tudy významná stezka do Německa; vedle dubu najdeme významný trigonometrický bod z počátku 19. století, na kameni je čitelný nápis: Oper Astro Trigo Reg Imp Fr I 1810(Operatio astronomica trigonometrica regnante imperatore Francisco I. 1810) - Astronomicko - trigonometrické měření prováděné za vlády císaře Františka I. roku 1810; dnešní dub není původní a je opět ve špatném stavu.

 

Významou památkou je historický hraniční kámen na trojstátí. Hraniční kámen s označením I/1 z roku 1844 pochází z doby druhého vojenského mapování (Františkovo), kdy se vyznačovaly hranice Rakouska-Uherska. Několik metrů vedle stojí hraniční kámen s označním 1/1 (moderní mapování). Jedná se o první hraniční kámen v České republice, od kterého se počítají další až na Trojmezí Čech, Německa, Rakouska. Nápisy na kameni: D/B (Deutschland Bayern), C (Česká republika), 1844 (rok umístění). Vedle něj stojí hraniční kámen č. 18 s označením D/S (Deutschalnd Sachsen).

Historický hraniční kámen vzbuzoval vždy emoce a hrál nezastupitelnou roli v dějinách Kaiserhammeru: vedla tudy významná stezka do Německa, rozděloval dva světy (západní a východní blok v období studené války), byl námětem pro nejrůznější karikatury, dnes je však symbolem svobodného pohybu, v roce 2010 se stal terčem zlodějů. Naštěstí se ho podařilo uchránit a znovu umístit na původní místo.

Historicky významný je i hraniční kámen s označením 13/9, u kterého vstupovala do bývalého Československa železná opona. Železná opona a přísně střežené hraniční pásmo pokračovalo směr Pastviny, Újezd, Krásná, Aš. V dnešní ČR vedlo k soutoku Moravy a Dyje, odkud pokračovalo na Slovensko do obce Rusovce, pak dále na jih. V Trojmezí stojí zachovalá budova 1. roty Pohraniční stráže, v Pastvinách pak budova 2. roty Pohraniční stráže. V areálu roty Trojmezí stojí dodnes rozcestník do "světa". U roty v Pastvinách najdeme malý pomníček, který je věnován svobodníku Vaculovi, kterého v roce 1956 zastřelil ve službě kolega, který následně dezertoval do Německa.

Ve městě najdeme také několich zachovalých tkalcovských hrázděných obedněných domů.

Za zmínku stojí architektura zachovalých budov továren z přelomu 19. a 20. století. (Toufar, 2000)

Historickou zajímavostí může být také studánka TROJMEZNÁ, která se nachází nedaleko smírčího kříže v Trojmezí. Původně se jednalo o zdroj vody pro blízký dům. Důmyslné bylo samotné čerpání vody.Od roku 2010 se o studánku stará parta dobrovolníků (pravidelní čištění, úklid okolí, kamenické práce). V roce 2012 se podařilo nad studánku umístit přístřešek díky finanční pomoci sponzorů.


Zobrazit místo HRANICKO - PAMÁTKY na větší mapě


Zobrazit místo HRANICKO - TIPY NA VÝLET na větší mapě


Webdesign a hosting: Tomáš Dvořák