POVRCH, PODNEBÍ, VODSTVO

POVRCH

Geomorfologicky město náleží do provincie Česká vysočina, subprovincie Krušnohorské, oblasti Krušnohorské hornatiny, celku Smrčiny a  podcelku Ašské vrchoviny.

Město Hranice leží v široké kotlině Hranické pahorkatiny a Studánecké vrchoviny, které jsou součástí Ašské vrchoviny. Jedná se o údolí lemované rybníky, lesy, poli a loukami. Celé území je uzavřené Lužním potokem, říčkou Rokytnicí a potokem Bystřina. (Vít, 2000)

Město leží v průměrné nadmořské výšce 580 m. Nejvyšší bod města se nachází přibližně v místě čerpací stanice Ebmath. Nejnižší místo leží v Růžovém údolí.

Rozloha města činí cca 32 km2.

PODNEBÍ

Město Hranice leží v mírně teplé podnebné oblasti, ale v některých svých hodnotách se klima přibližuje k chladné podnebné oblasti (nižší teplota, poměrně vysoké srážky a značná větrnost). Průměrná roční teplota činí cca 6°C. V červenci se průměrná teplota pohybuje okolo 15°C, v lednu okolo -3,5°C.

Letních dnů je jen 15, zatímco počet mrazových dnů často dosáhne počtu 140 dnů. (Český hydrometeorologický ústav)

Nechladnějším dnem v roce 2012 bylo pondělí 6. 2., kdy bylo naměřeno ve výšce 2 m nad zemí v 7:55 hod. -24,9 °C. (meteostanice ve středu města)

VODSTVO

Místní region má dostatek vody. Voda z území odtéká do Německa, je odváděna do úmoří Severního moře. Jedním z největších toků je říčka Rokytnice, do které se vlévají dva významné potůčky: Bystřina a Lužní potok. Tyto potoky kopírují státní hranici s Německem. Dalším potokem je Kozí potok spojující Nový rybník ve Studánce a rybník Dolíšku. Městem dříve protékal Hranický potok, který byl ale sveden do kanalizace. V „Růžovém údolí“ za městem vyvěrá a teče do Německa. V Hranicích najdeme mnoho rybníků, z nichž je významný rybník v Trojmezí.

Rybníky slouží jako rekreační oblasti a jsou využity hlavně k chovu ryb. Ve všech místních vodách se vyskytuje mnoho rozmanitých druhů flóry a fauny. V okolí povodí říček vznikla rašeliniště s přirozenou zásobárnou vody. Na rašeliništích se vyskytují silně ohrožené druhy rostlin a živočichů.


Zobrazit místo HRANICKO - TIPY NA VÝLET na větší mapě


Webdesign a hosting: Tomáš Dvořák