Nové náměstí

V sobotu 6. 6. 2015 proběhlo slavnostní odhalení sochy koně na Masarykově náměstí. Je tak završena další etapa obnovy Hranic. Symbol města si už konečně můžete přijet prohlédnout.

Symbol koně u potoka je pomyslnou spojnicí historie a současnosti našeho města. Německý název města byl ROßBACH (Roß – kůň,  Bach – potok; Roß am Bach – kůň u potoka). Obyvatelé využívali potok, který protékal skrz celé město, k napájení koní. Dnes protéká Hranický potok pod povrchem a vyvěrá až za městem v místní části zvané Růžové údolí, kde se dříve nacházela hlavní základna pro přepřahání koní na cestě do Německa. Právě zde se koně napájeli přímo z potoka. Kůň se do znaku města dostal oficiálně v roce 1850 a nachází se v něm dodnes. Současný znak je jednodušší, přesto stále symbolizuje místní čistou přírodu a krajinu.


Zobrazit místo HRANICKO - TIPY NA VÝLET na větší mapě


Webdesign a hosting: Tomáš Dvořák