PŘÍRODNÍ PARK HALŠTROV

Území, které bylo v roce 1984 vyhlášeno přírodním parkem, je Halštrov - tzv. Ašské Švýcarsko. Halštrov láká návštěvníky hustými lesy, členitými údolími a tajuplnými zákoutími.

Hlavní spojnicí přírodního parku je říčka Bílý Halštrov. Pramení v Halštrovském lese nedaleko obce Výhledy, asi 3 km od města Aše. Pramen je přesně určen, je udržován a je hojně navštěvován turisty. Pramen má silný vývěr a má vybudovanou studánku. Na své cestě krajinou protéká zajímavými přírodními a historickými místy Halštrova. (David, Soukup, 1996)

V údolí pod vrcholem Vyhlídka se rozprostírá přehradní nádrž Halštrov. Odtud se říčka ubírá ke státní hranici s Německem, kde po svých 11 km toku opouští české území a teče do německé řeky Sály. (Kumpera, 2004)

V říčce Bílý Halštrov byla v minulosti hojná početná populace mlže perlorodky říční. Ve 20. století perlorodka vymizela. Dnes se zde vyskytuje pstruh potoční, dále rak říční nebo mihule potoční. Ve zdejších vodách žije lipan podhorní, kterého najdeme ve znaku města Aše. Z ptačí říše tu trvale hnízdí skorec vodní, pro kterého je typická technika lovu pod vodou, převážně u dna, a ledňáček říční.


Zobrazit místo HRANICKO - TIPY NA VÝLET na větší mapě


Webdesign a hosting: Tomáš Dvořák