STEZKA KAMENŮ

Stezka kamenů byla vybudována v rámci projektu "Kostelní náměstí" a byla otevřena v roce 2013.

Stezka obsahuje 6 zastávek s odpočinkovými místy a mapuje zajímavou a tajemnou historii Hranicka. Historický obsah popisuje zásadní historické milníky Hranicka.

Celková délka trasy je přibližně 9 km. Trasa je vhodná spíše pro pěší turisty. Trasa NS je značena červenou turistickou značkou pro naučnou stezku. Variant, jak si naplánovat výlet, třeba i na kole, je ale mnoho (zásadní rozdělení naučných stezek probíhá v Trojmezí, opět se pak sejdou na křižovatce U Lenka; tam i zpět můžete jít ale po jiné trase, a tak nezapomenete na žádné zastavení).

Naučná stezka místy kopíruje trasu naučné stezky "Na cestě k Trojstátí", návštěvník se tak komplexně seznámí s místním regionem (trasu si vhodně nakombinujte).

MAPA NAUČNÝCH STEZEK

------------------------

KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ

Významnou ústřední, historickou a integrující památkou naší obce je evangelický kostel sv. Martina vystavěný na základech kaple ze 14. století, který si po většinu své existence zachoval protestantskou víru............

 

ZŘÍCENÝ BOMBARDÉR

V pondělí 5. března 1945 dostala sedmičlenná posádka anglického bombardéru rozkaz provést nálet na saské město Chemnitz. Letoun odstartoval ze základny ve Scampton v 16:40 tamního času. Po náletu se celá letka otáčela nad Krušnými horami, když se ocitla pod palbou německého protiletadlového dělostřelectva.........

TRIGON

Trigonometrický bod byl součástí základní měřičské trigonometrické sítě, která sloužila jako podklad pro II. vojenské (Františkovo) mapování a stabilní katastr Rakouska – Uherska. Celý proces začal v roce 1806 a byl ukončen až v roce 1869, výborné místo pro pozorování nejvyšších vrcholů pohoří Smrčiny. Na české straně vrch Háj, na německé straně Grosser Kornberg, Schneeberg a Ochsenkopf.........

 

ZANIKLÉ TROJMEZÍ

V současné době část města Hranice pod názvem Trojmezí. V minulosti živá, kulturní a rozlehlá vesnice pod názvem Gottmannsgrün. Do katastru vesnice se řadilo několik menších osad: Untergottmannsgrün, Kaiserhammer, Rittrovy Domky, Ziegenrück, Mäcklovy  Domky, Neustadt, Schwammenbach a další samoty. Prameny uvádějí, že zde žilo přes 900 lidí......

SMÍRČÍ KŘÍŽ

Kaiserhammer, část obce Gottmannsgrün, je jeden z nejstarších a historicky velmi zajímavých koutů Ašska. Vedly tudy významné obchodní stezky, procházela zde mnohá vojska, směřovaly sem turistické výpravy z celého světa, bylo tu poměrně rušno. Hlavními průsečíky jsou bohatá, tajemná a někdy až mrazivá historie místa a poloha na střežené státní hranici........

 

HRANIČNÍ KAMENY

Hraniční znaky (kameny, mezníky) tvoří souvislou množinu bodů kolem České republiky a určují státní hranici. Státní hranice je smyšlená čára oddělující jeden stát od druhého. Vymezuje ji zákon, se sousedními státy je definována smlouvami. Hranice je rozdělena na hraniční úseky (značeny římskou číslicí).......


 


Zobrazit místo HRANICKO - TIPY NA VÝLET na větší mapě


Webdesign a hosting: Tomáš Dvořák