VERNÉŘOV

Obec Vernéřov leží v centrální části Halštrova přibližně 4 km od Aše. Vernéřov je součástí Aše, žije zde průměrně stovka obyvatel.

Nedaleko obce jsou patrné zbytky po důlní činnosti. V 15. století dostal rod Zedwitzů povolení od krále Vladislava II. k těžbě drahých kovů (zlata, stříbra, cínu).
„Jedná se o významnou geologickou lokalitu s unikátním typem mineralizace. Území přírodní památky je tvořeno žilníkem složeným z křemene, amblygonitu a K-živce uloženým v horninách smrčinského krystalinika.“
(Mackovčin, Zahradnický, 2004, s. 164)

Cín se tu těžil ještě v 18. století, jeho zásoby jsou ve Vernéřově stále. V současné době jsou křemeny ke zkoumání ve zbytku důlního odpadu.


Zobrazit místo HRANICKO - TIPY NA VÝLET na větší mapě


Webdesign a hosting: Tomáš Dvořák