MĚSTO HRANICE

Město Hranice se rozkládá v nejzápadnějším výběžku České republiky asi 10 km severně od Aše. Je součástí Karlovarského kraje, okresu Cheb, Ašského výběžku.
Hranice leží v těsném sousedství s Německem. Stýkají se zde zemské hranice tří států – Čech, Bavorska a Saska. Význam státní hranice pro město se měnil v závislosti na politickém vývoji. Pohraničí je charakteristické svým odlišným vývojem právě vlivem těsného sousedství s Německem. Vývoj města záležel do určité míry na prostupnosti státní hranice.

Uzavření státní hranice v období totality mělo vliv na nerušený vývoj místní krajiny. Ta může nabídnout krásnou a čistou přírodu s množstvím přírodních unikátů, které mohou návštěvníci obdivovat z upravených turistických a cykloturistických tras. Na svých cestách mohou vidět velké množství zeleně, zvěře, vodní plochy a různá zajímavá zákoutí. Poloha města a jeho okolí nabízí podmínky pro rekreaci, relaxaci, studium přírody a historie.

Polohou jsou ovlivněny např. dopravní obslužnost, počet obyvatel ve městě, podnebí, vzdálenost od centrálních míst ČR, historický a současný vývoj. (Jeřábek, Dokoupil, Havlíček, 2004)

Do města vede silnice druhé třídy z Chebu přes Aš do Hranic. Přes hraniční přechody Ebmath a Krásňany se může pokračovat do sousedního Německa nebo do Krušných hor.

K městu Hranice jsou připojeny územní celky Studánka, Pastviny a Trojmezí, které byly dříve samostatnými obcemi. Hustota zalidnění je nízká, na 1 km2 připadá přibližně 70 obyvatel. Počet obyvatel v obci se neustále snižuje, průměrný věk v obci stoupá. V obci je nízká úroveň nezaměstnanosti, průmysl nabízí spoustu pracovních příležitostí. V současné době mají Hranice cca 2200 obyvatel. (Městská statistika)

Díky osidlování pohraničí po 2. světové válce a časté migraci vzhledem k poloze města se tu setkává mnoho národností. Nejvíce je zastoupena národnost česká, německá a slovenská. Žijí tady ale i potomci Bulharů, Rumunů, Maďarů, Rusů a Ukrajinců.

V současné době je státní hranice zcela prostupná a příhraniční region dostává možnost seberealizace. Dochází k intenzivní spolupráci s okolními městy, k integraci v rámci Evropy. Město spolupracuje s německou stranou v rámci projektu Euroregio Egrensis, ve kterém je hlavní myšlenkou prohloubení vzájemných vztahů mezi západočeským regionem a německou stranou. Další mezinárodní projekt, ve kterém je město zapojeno, je projekt Přátelé v srdci Evropy, jehož cílem je spolupráce, podpora společných projektů a komunikace mezi úřady. V neposlední řadě je město členem Sdružení Ašsko, které řeší společné problémy a rozvoj měst Ašska.

Zajímavou polohu města využila Základní škola Hranice. Poznávání místního regionu rozšířila o poznávání nejbližších německých měst. Poznávání místního regionu podporují vztahy s partnerskou školou v německém městě Bad Elster např. formou projektů.

Město patří k nejprůmyslovějším městům na Chebsku. Po otevření státních hranic došlo k přílivu německého kapitálu, a proto je v provozu několik soukromých firem, které zaměstnávají lidi z celého mikroregionu. Mezi největší firmy patří firma GR Electronic spol. s r. o., která zaměstnává cca 600 lidí a zpracovává komponenty do automobilů. Další větší firmou je Heinz Glas Decor spol. s r. o., firma produkuje skleněné flakony pro kosmetický průmysl. Svou historii má firma Bepof spol. s r. o., bývalá sklárna města Hranice, která v současné době zpracovává ploché sklo do interiérů budov.

Z historického hlediska sehrávalo v okolí velkou roli při obživě obyvatel zemědělství. Dříve se na polích pěstovala kukuřice, obilí, řepka, brambory, len, ale v současné době jsou pole a louky využity pro chov masného skotu. Největším chovatelem je Farma Trojmezí a. s., která chová plemeno Charolais pocházející z Francie. Její činnost se zaměřuje na produkci plemenných býků a jalovic pro ekologické chovatele skotu. Svou produkci směřuje do celé Evropy. I přes úspěšný chov dobytka se objevují nedostatky. Expanzivní zemědělství a zabírání nových ploch způsobuje vytlačování chráněných rostlin a živočichů v lokalitách, kde se už nachází Národní přírodní památka Lužní potok. Zemědělství má vliv na nepříznivý vývoj perlorodky říční.

Dopravní obslužnost města je zajištěna autobusovým a vlakovým spojením. Frekvence autobusových linek do Aše je poměrně častá, vlak sem jede jednou denně, trať do Německa je zcela zničena. Obnova trati do Adorfu by prospěla k integraci Euroregionu. V současné době dochází k realizaci silničního obchvatu města od německých hranic do Aše.
Ve městě se nachází několik obchodů, restaurací, městský úřad s 15 členným zastupitelstvem, knihovna, zdravotní středisko, domov důchodců, kulturní zařízení, pošta, čerpací stanice, mateřská a základní škola. Policie ve městě chybí. Pracuje zde několik zájmových organizací, které připravují během roku kulturní akce pro místní obyvatele. Mezi nejaktivnější organizace patří základní škola, zahrádkáři, rybáři, tělovýchovná jednota, dobrovolní hasiči, Rada rodičů a Sdružení určené dětem.

Za zmínku stojí aktivity místní školy. Jedná se o nejzápadnější základní školu v ČR, která má svým žákům co nabídnout. Škola je zaměřena ekologicky, a proto tímto směrem určuje hlavní priority. Svými aktivitami přispívá k trvale udržitelnému rozvoji města v oblasti ekologie. Žáci a učitelé se zajímají o prameny a studánky v okolí, ošetřují les, starají se o zvířata, sázejí okrasné keře a stromy, čistí místní potoky, třídí odpady, upozorňují na černé skládky, monitorují vzácné druhy rostlin a živočichů v chráněné lokalitě u města. Ke své práci využívají novou venkovní učebnu. Na základě svých činnosti získala škola v roce 2008 titul Ekoškola. V roce 2012 škola obhájila titul již potřetí.


Zobrazit místo HRANICKO - TIPY NA VÝLET na větší mapě


Webdesign a hosting: Tomáš Dvořák