ZÁŽITKOVÉ UČENÍ, DALŠÍ AKTIVITY

Zážitkovým učením se rozumí aktivity podporující maximální osobnostní rozvoj jedince. Praktické, konstruktivistické, aktivní a jedinečné metody a formy práce, které zapojují do poznávání přírody a krajiny co nejvíce smyslů učícího se jedince. Základními cíli pojetí jsou nenahraditelné prožitky, zážitky a zkušenosti z absolvovaných aktivit.

Příroda je nenahraditelným prostředím, ve kterém by se měly aktivity odehrávat (les, louka, pole, voda, lidská obydlí). Jedná se také o důležitý prostředek k dosažení vnitřní motivace, tedy k tomu, že učení je radost. Zážitkové aktivity by měly být testovány nejprve v nejbližším okolí jedince. Po ověření aktivit ve známém prostředí mohou být rozšiřovány do všeobecných podmínek.

Formy a metody práce, které rozvíjejí klíčové kompetence osobnosti, odehrávají se v reálném prostředí přírody a krajiny nebo z něj vycházejí. Jedná se o činnosti, které preferují aktivní zapojení se jedince.

Nabídnuté aktivity jsou v souladu s požadavky environmentální výchovy, podporují myšlenku trvale udržitelného rozvoje a dbají na komplexní rozvoj osobnosti.

 

 

 


Zobrazit místo HRANICKO - TIPY NA VÝLET na větší mapě


Webdesign a hosting: Tomáš Dvořák