Ocenění "Zelená stuha"

VESNICE ROKU 2013 - ZELENÁ STUHA - MÁME TO!!!

Naše město se i v letošním roce zúčastnilo soutěže o vesnici roku. V úterý 30. 7. 2013 proběhlo slavnostní vyhlášení a pro Hranice přišla šokující a neuvěřitelná zpráva.

HRANICE ZÍSKÁVAJÍ OCENĚNÍ ZELENÁ STUHA!!!

Jedná se o velmi prestižní ocenění, které získává město Hranice ve své novodobé historii zcela poprvé. Před několika měsíci jsme obdrželi podobné ocenění "Křesadlo 2012". Obě dvě ocenění dokazují, že Hranice nespí. Kritika jednotlivců se ukázala být lichá, environmentální koncepci ocenila široká odborná porota.

Naše město dokázalo, že dlouhodobá péče o zeleň a ekologii je zde na vysoké úrovni. Hranice splňují veškeré podmínky pro získání takového ocenění.

Jako odměnu jsme získali šek v hodnotě.... a postupujeme také do celostátního kola.

Co je to vlastně zelená stuha?

"Oceněná obec by měla koncepčně rozvíjet zeleň v obci, pečovat o dřeviny a prostranství se zajištěním odbornosti a prokazovat cit pro místní venkovský charakter sídla. Druhou stránkou je výchova veřejnosti ke vztahu k životnímu prostředí obce a jejího zapojování do jeho tvorby. Důležité je pojetí veřejných zelených ploch a zapojení dalších prvků pro plnění funkcí odpočinku a setkávání veřejnosti, místně odpovídající skladba zeleně, venkovský ráz. Oceňovány jsou i snahy o revitalizaci navazující otevřené krajiny, výsadby tradičních stromořadí a obnova druhové skladby. Je kladen důraz na dlouhodobý a koncepční pohled a na plánování zeleně v obci a výchovu nejmladších generací."

Držte nám palce v celostátním kole o Zelenou stuhu!!!

 


Zobrazit místo HRANICKO - TIPY NA VÝLET na větší mapě


Webdesign a hosting: Tomáš Dvořák