Získali jsme cenu Křesadlo

ZÍSKALI JSME CENU „KŘESADLO 2012“

V pátek 19. dubna proběhl v Sokolově slavnostní ceremoniál u příležitosti předávání cen „Křesadlo 2012“. Celá akce se nesla ve velmi slavnostním duchu, pořádalo ji Mateřské centrum Karlovy Vary, hostitelským městem byl Sokolov – kostel sv. Antonína Paduánského. Záštitu nad udílením cen převzali představitelé kraje: náměstek hejtmana Bc. M. Čermák, primátor města Karlovy Vary Ing. P. Kulhánek, předseda MCKV PhDr. Pavel Sitek, Ph.D.

Co je to Křesadlo? Jedná se o prestižní cenu Karlovarského kraje za dobrovolné činnosti a čas ve prospěch druhých.

Zadání znělo: „Znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj volný čas a energii ve prospěch někoho jiného? Znáte někoho, kdo hoří nadšením a šíří kolem sebe optimismus, naději, sílu a za sebou nechává kus velmi dobře odvedené práce? Někoho, kdo je naplněn zkušenostmi, pochopením, ochotou pomoci – kdo prostě umí vykřesat jiskru dobra a lidství pro své okolí, kdo si zaslouží cenu „KŘESADLO 2012“?

Před měsícem za mnou přišla skupina mých kamarádů, kteří se nebáli projekt sepsat a nominaci poslat. Už samotná nominace mě velmi překvapila, ale že by radost pokračovala dál, tak to jsem opravdu nečekal. Tímto bych chtěl velmi poděkovat těm, kteří mě nominovali: Bc. T. Dvořákovi, I. Heřmánkové a Bc. H. Šmídové.

Celkem bylo za Karlovarský kraj posláno 23 nominací, 18 nominací se hodnotilo. Křesadlo však může získat pouze pět dobrovolníků. Těchto pět „vítězů“ pečlivě vybírala devítičlenná porota složená z významných osobností našeho kraje. Porota to jednoduché neměla, každý nominovaný je totiž už vítězem a zaslouží si obdiv.

Velkým překvapením bylo, když jsme získali Křesadlo právě my. Ano, my – všichni ti, co se podílejí na trvale udržitelném rozvoji Trojstátí. Cenu tak pomyslně získávají všichni, kteří někdy na Trojstátí pomáhali. Chtěl bych moc poděkovat za pravidelnou spolupráci mým rodičům, panu starostovi Pickovi, místostarostovi Jurčákovi, Zemanům, panu Sloukovi, Mgr. Štěpánovi, paní Mgr. Benešové a všem dalším, kteří se na rozvoji Trojstátí podílejí nebo podíleli. Velké díky si zaslouží také základní škola a její žáci. V neposlední řadě chci poděkovat všem sponzorům za jejich finanční pomoc.

Cena Křesadlo je pro mě další hnací silou, motivací, abychom se snažili Hranice dále propagovat v celorepublikovém měřítku.

Celý nominační večer byl vydařený, proběhl ve velmi příjemné atmosféře s milým doprovodným programem.

Děkuji všem za podporu, děkuji navrhovatelům za všímavost, děkuji spolupracovníkům za aktivní přístup. Ceny si nesmírně vážím.

 PhDr. Josef LevýZobrazit místo HRANICKO - TIPY NA VÝLET na větší mapě


Webdesign a hosting: Tomáš Dvořák