ZNAK MĚSTA

Německý název města byl ROßBACH (Roß – kůň;  Bach – potok; Roß am Bach – kůň u potoka, koňský potok).      

V historickém znaku města byly tři hlavní motivy: kůň, potok a ratolesti dubu.
Popis znaku: z potoka se napájí kůň, všude kolem něj je zeleň, ratolest dubu letního kolem znaku vyjadřuje sílu německého národa (dub letní je národní strom Německa).
Zdejší obyvatelé u potoka napájeli koně. Později vznikla základna pro přepřahání koní na cestě do Německa, která měla své místo u Hranického potoka. Kůň se tak dostal do znaku města, který byl oficiálně používán od roku 1850.

V současné době jsou ve znaku města pouze dva motivy: kůň a potok. Symboly německého národa byly vypuštěny, znak se zjednodušil.

Ve druhé polovině 20. století dostalo město nový jednoslovný název Hranice. Jedná se o výstižný název města vzhledem k jeho poloze.


Zobrazit místo HRANICKO - TIPY NA VÝLET na větší mapě


Webdesign a hosting: Tomáš Dvořák